Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Họ và tên:

HUỲNH ĐĂNG SANG

Năm sinh:

1989

Học vị:

Kỹ sư

Ngành/ Chuyên ngành:

CN Sinh học/ Bệnh thủy sản

Email:

Định hướng nghiên cứu
- Bệnh học phân tử thủy sản.
- Đa dạng di truyền và chọn tạo giống bằng phân tử.
Các công trình khoa học đã công bố
1. Huỳnh Đăng Sang và Trương Quốc Ánh, 2011. Xác định chỉ thị phân tử SSR liên kết với gen kháng bệnh sương mai trên cà chua Lycopersicon esculentum. Kỷ yếu hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần 2, năm 2011, P6-7, 130.
2. Huỳnh Đăng Sang, Thiên Thị Kim Kỷ, Hồ Thị Bích Trâm, Phạm Thị Thu Hường, Huỳnh Thanh Trúc, Lê Đình Đôn. 2013. Nghiên cứu phát hiện vi-rút gây bệnh đốm trắng trên tôm sú tại tỉnh Cà Mau bằng nested PCR. Kỷ yếu hội nghị khoa học thủy sản trẻ toàn quốc, 130 - 136.
3. Huynh Dang Sang, Ho Thi Bich Tram, Bao Thi Xuan Huong, Huynh Tan Phi, Le Dinh Don. 2013. Study to detect Monodon Baculovirus in black tiger shrimp Penaeus monodon by PCR assay. Journal of Agricultural Science and Technology – Vietnam, 4:135-138
4. Nguyen Thi Ha Vy, Huynh Dang Sang, Pham Duc Toan, Bui Cach Tuyen. 2013. Evaluation of genetic divergence in durian (Durio Zibethinus) in Lam Dong province based on morphological traits. Journal of Agricultural Science and Technology – Vietnam, 4: 125 -128
5. Vo Khanh Hung, Tran Trong Vinh, Huynh Dang Sang, Nguyen Dang Quat and Tran Thi Dan. 2013. Development of a quantitative real-time PCR assay based on Taqman probe for detection of porcine circovirus type 2 (PCV2). Proceedings of 6th Asian Pig Veterinary Society Congress in Ho Chi Minh City, 2013,  page O149.
6. Huỳnh Đăng Sang, Phạm Đức Toàn, Bùi Cách Tuyến. 2014. Bước đầu nhận diện Phytoplasma trên cây vừng (Sesamum indicum L.) ở Việt Nam bằng Nested PCR. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 4:44-47
7. Nguyễn Thị Hà Vy, Huỳnh Đăng Sang, Phạm Đức Toàn, Bùi Cách Tuyến. 2014. Đánh giá sự đa dạng di truyền quần thể sầu riêng (Durio zibethinus Murr.) bản địa tại tỉnh Lâm Đồng bằng dựa trên hình thái học và chỉ thị sinh học phân tử RAPD. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 4: 65-70
8. Nguyễn Thị Bạch Lan, Huỳnh Đăng Sang, Phạm Đức Toàn, Bùi Cách Tuyến. 2014. Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) thu thập tại các tỉnh miền Trung bằng kỹ thuật sinh học phân tử RAPD. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9:18-22.

 

Số lần xem trang: 12332
Điều chỉnh lần cuối: 27-06-2014

Nguyễn Thị Vân Anh (06-10-2021)

Phạm Thị Hồng Phi (05-10-2021)

Trương Quang Toản (03-10-2021)

Phan Thị Xuân Trang (21-09-2021)

Nguyễn Công Mạnh (20-09-2021)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền (13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang (15-08-2013)

Phan Hữu Tín (13-07-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không một một một

Xem trả lời của bạn !