Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Họ và tên:

PHAN HỮU TÍN

Năm sinh:

1989

Học vị:

Kỹ sư

Ngành/ Chuyên ngành:

CN Sinh học/ Nấm ăn và dược liệu

Email:

 phtin@hcmuaf.edu.vn 

 
Định hướng nghiên cứu:
-  Công nghệ sinh học ứng dụng.
- Nấm ăn và nấm dược liệu.
 Các công trình khoa học đã công bố:
a. Trong nước
1. Phan Hữu Tín, Nguyễn Minh Quang, Võ Thị Thúy Huệ. 2011. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp trồng nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum). Kỷ yếu Hội Nghị Khoa Học trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, lần VIII- năm 2011, ĐH Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, trang 101- 106.
2. Bùi Cách Tuyến, Phan Hữu Tín, Võ Thị Thúy Huệ, Nguyễn Minh Quang­. 2012. Tận dụng phụ phẩm nông
nghiệp trồng Nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum). Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 2/2012.
 

 

 

 

Số lần xem trang: 2175
Điều chỉnh lần cuối: 03-01-2014

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không không một tám

Xem trả lời của bạn !