Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

PHÙNG VÕ CẨM HỒNG

Năm sinh:

1973

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Công nghệ Hoá/ Hóa thực phẩm/ Công nghệ Sinh học

Chức vụ:

Phó viện trưởng

Điện thoại:

0837246022

Email:

hongpvc@hcmuaf.edu.vn

hongpvc@gmail.com  

Định hướng nghiên cứu
- Đánh giá chất lượng nông sản, lương thực, thực phẩm, đặc biệt là chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các loại nông sản.
- Phân tích độc tố thực phẩm: phân tích một số chỉ tiêu quan trọng về độc tố học tồn lưu trong môi trường nước, trong đất và nông sản, hải sản.
- Nghiên cứu ô nhiễm thực phẩm như phân tích tồn dư kim loại nặng trong thực phẩm; Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
- Nghiên cứu thực phẩm chức năng.
Các công trình khoa học đã công bố
Phùng Võ Cẩm Hồng, Lê Đình Đôn, Đoàn Bình Minh, Chihiro Inoue, Bùi Cách Tuyến, 2013. Khảo sát khả năng phân hủy lindan bằng hóa học và vi sinh tự nhiên. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn (9), trang 41 - 46.
- Phùng Võ Cẩm Hồng và cộng sự, 2010. Qui trình phân tích hàm lượng melamine trên sữa bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ. Hội nghị khoa học lần thứ 2 – Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh, trang 135–141.
- Phùng Võ Cẩm Hồng; Bùi Cách Tuyến và cộng sự, 2002. Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, và xử lý ô nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Hội thảo của dự án AusAID CARD về đánh giá tác động môi trường, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, 15–18/7/2002
- Phùng Võ Cẩm Hồng; Nguyễn Đức Lượng và cộng sự, 2002. Nghiên cứu Cypermethirn và fenobucarb trong Cải ngọt và đậu cove tại Hóc Môn và thành phố Hồ Chí Minh; và đánh giá tác động môi trường về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Hội nghị khoa học lần thứ 8 – Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, trang 103–110.
- Phùng Võ Cẩm Hồng; Bùi Cách Tuyến và cộng sự, 2002. Đánh giá tác động môi trường, sự nhiễm độc tố (vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng kim loại nặng, nitrate, PCBs, borax, urea) trong sản phẩm nông nghiệp (rau, đậu, thịt, cá, sò) tại các tỉnh phía Nam - Việt Nam. Báo cáo dự án trong năm 2000–2001 tại Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
 

Số lần xem trang: 2205
Điều chỉnh lần cuối: 12-04-2024

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám năm một bảy

Xem trả lời của bạn !