Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

        

Họ và tên:

LÊ ĐÌNH ĐÔN

Năm sinh:

1966

Học hàm:

Phó giáo sư

Học vị:

Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo:

Bệnh học thực vật

Điện thoại:

84-08-37246018

Điện thoại di động:

0919 005 898

Email:

ledinhdon@hcmuaf.edu.vn

Hướng nghiên cứu:
Các công trình khoa học đã công bố:
1.Nguyễn Thị Chắt, Mai Tấn Năng, Lê Đình Đôn, 2012. Thành phần sâu hại và đặc điểm sinh học của sâu đục nụ (Palpita Vitrealis Rossi) trên cây hoa lài tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Bảo vệ thực vật. Số 5/2012.
2. Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Hoa, Đinh Thị Ánh Tuyết, Vũ Khắc Chung, Dương Kim Hà, Lê Đình Đôn, 2012. Thành phần bệnh hại cây hoa nhài (Jasminum spp.) và sử dụng thuốc hóa học kiểm soát bệnh đốm lá do nấm Pseudocercospora bultleri (Syd) U. Braun gây ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Bảo vệ thực vật. Số 5/2012.
3. Huỳnh Thị Nhân, Dương Đức Hiếu, Lê Đình Đôn, Đỗ Đăng Giáp. Khảo sát thành phần tuyến trùng gây hại cây thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Bảo vệ thực vật. Số 6/2012.
4. Trần Thị Vân, Tăng Thị Ánh Thơ, Trần Thị Quỳnh Diệp, Trương Phước Thiên Hoàng, Phạm Thị Bích Nga, Đinh Minh Hiệp, Lê Đình Đôn, 2012. Nghiên cứu tính đối kháng và hoạt tính enzyme của các mẫu nấm thuộc chi Trichoderma phân lập ở Việt Nam. Tạp chí Bảo vệ thực vật. Số 4/2012.
5.Trần Thị Vân, Phạm Thị Diệu Hương, Bùi Cách Tuyến, Lê Đình Đôn, 2012. Nghiên cứu nấm Collectotrichum gây hại trên cây ớt trồng tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2012.

 

Số lần xem trang: 2636
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy năm tám bốn

Xem trả lời của bạn !