Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Họ và tên:

NGUYỄN CÔNG MẠNH

 

Năm sinh:

1983

Học vị:

Thạc sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chức vụ:

Trưởng Bộ môn Môi trường nước - không khí

Điện thoại:

0908504384 

Email:

congmanh@hcmuaf.edu.vn

 
Định hướng nghiên cứu
 
Các công trình khoa học đã công bố

 

Số lần xem trang: 2160
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín năm năm ba

Xem trả lời của bạn !