Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

PHAN THỊ XUÂN TRANG

Năm sinh:

1979

Học vị:

Kỹ sư

Ngành/ Chuyên ngành:

Kỹ thuật Môi trường

Chức vụ:

Phụ trách Kế toán

Điện thoại:

02837220294

Email:

ptxtrang@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 2173
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm năm một chín

Xem trả lời của bạn !