Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH


Năm sinh:

1997

Học vị:

Kỹ sư

Ngành/ Chuyên ngành:

Công nghệ Sinh học Môi Trường

Điện thoại:

0367333427

Email:

vanh211997@gmail.com

 
Định hướng nghiên cứu:

 - Nghiên cứu tạo nguồn dược liệu và phát triển thuốc mới, các ứng dụng của hóa sinh trong sản xuất dược liệu và hóa mỹ phẩm, cải thiện chế độ dinh dưỡng và làm sạch môi trường.

Các công trình khoa học đã công bố:

1. Vinh H. D. Nguyen, Anh V. T. Nguyen, Toan Q. Truong, Ly. P. T. Trinh, & Biet V. Huynh. 2019. Optimization of total phenolic extraction of Chromolaena odorata leaf for antifungal activity against plant pathogens. The Journal of Agriculture and Development, 18(6), ’38-48. 

 

 

Số lần xem trang: 315
Điều chỉnh lần cuối: 07-10-2021

Phạm Thị Hồng Phi (05-10-2021)

Trương Quang Toản (03-10-2021)

Phan Thị Xuân Trang (21-09-2021)

Nguyễn Công Mạnh (20-09-2021)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền (13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang (15-08-2013)

Phan Hữu Tín (13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang (13-07-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai hai sáu bảy

Xem trả lời của bạn !