Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 


Họ và tên:
VÕ TRẦN QUỐC THẮNG

Năm sinh:
1996
Học vị:
Thạc sĩ
Ngành/ Chuyên ngành:
Công nghệ Sinh học
Điện thoại:
0395 456 043
Email:
thang.votranquoc@hcmuaf.edu.vn
votranquocthang@gmail.com
 
Định hướng nghiên cứu:
 
Các công trình khoa học đã công bố:
 
1. Trương Phước Thiên Hoàng, Đỗ Huỳnh Dân, Võ Trần Quốc Thắng và Nguyễn Phú Hòa. 2021. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn chuyển hóa nitrite từ bùn đáy của vùng nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 63(9).
2. Hoang P. T. Truong, Thang T. Q. Vo, Ha T. T. Tran, Toan S. Vo, Ha T. Luong, & Tho P. Le. 2023. Optimization of enzymatic hydrolysis condition of edible bird’s nest crumbs by response surface methodology and determination of biochemical characteristics of the hydrolysate. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, 22(3), 19-30.
3. Trần Đức Long, Thi Thanh Thảng, Lê Phước Thọ, Võ Trần Quốc Thắng và Trương Phước Thiên Hoàng. 2022. Phân lập, tuyển chọn các dòng vi khuẩn cố định đạm có khả năng chịu mặn và sinh tổng hợp enzyme ở vùng đất nông nghiệp tỉnh Bến Tre. Hội Nghị  Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2022. Tiểu ban Công nghệ Vi sinh và Môi Trường. Trang 1236 – 1241.
 
 

 

Số lần xem trang: 38
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba sáu hai bảy

Xem trả lời của bạn !