Dowload Phiếu nhận mẫu thử nghiệp tại: Phieu-nhan-mau-thu-nghiem.pdf

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận tiếp nhận mẫu dịch vụ phân tích, Số điện thoại: 0398429923 gặp Cô Oanh, Email: oanhngocht@gmail.com

Số lần xem trang: 2243
Điều chỉnh lần cuối: 12-01-2022

Bảng giá các chỉ tiêu phân tích

Liên hệ bộ phận tiếp nhận mẫu dịch vụ phân tích, Số điện thoại: 0398429923 gặp Cô Oanh, Email: oanhngocht@gmail.com (23-10-2019)

Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 08 37220294 - Fax: 08 38972262