Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

LÊ THỊ DIỆU TRANG

Năm sinh:

1967

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Bảo vệ thực vật/ Sinh học phân tử

Chức vụ:

Quyền viện trưởng

Email:

ltdtrang@hcmuaf.edu.vn

ltdtrang@hotmail.com

Định hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu và phát triển sản xuất các loại nấm dược liệu ký sinh trên côn trùng (đông trùng hạ thảo, bạch cương tàm…).
- Nghiên cứu ứng dụng côn trùng trong quản lý môi trường và cảnh quan.
- Nghiên cứu tạo giống chuyển gen côn trùng có ích (tằm, ong…).
- Nghiên cứu phát triển công nghệ cấy chuyển phôi động vật (heo, bò).
Các công trình khoa học đã công bố:
a. Trong nước
1.  Phạm Ngọc Thành, Lê Thị Diệu Trang, 1995. Cơ chế di truyền của hiện tượng đánh dấu giới tính ở giai đoạn tằm - Ứng dụng trong lai giống – nhân giống tằm dâu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 12/1995; trang 105-107.

2. Trịnh Ngọc Lan, Lê Thị Diệu Trang, 2000. Bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn tằm dâu trong mùa khô. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 3/2000, trang 186-193.

3. Đào Bách Khoa, Lê Thị Diệu Trang, Makio Takeda. (2012). Expression analyses of caspase-1 and related activities in the midgut of Galleria mellonella during metamorphosis. Insect Molecular Biology. Volume 21: 247–256p.
4.  Thị Diệu Trang, Nguyễn Hồng Phong, Đinh Vũ Thắng, Phan Văn Tương, Hồ Văn Chiến (2012). Sự tương quan giữa Cytochrome P450 và tính kháng thuốc trừ sâu Imidacloprid trên rầy nâu Nilaparvata lugens Stal. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số tháng 11/2012. Trang 180-188.
5. Nguyễn Hồng Phong, Phan Văn Tương, Lê Thị Diệu Trang. Khảo sát sự phát triển tính kháng thuốc trừ sâu của rầy nâu (Nilaparvata lugens stal.) qua các thế hệ chọn lọc liên tục. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 2/2012. Trang 42-48
b. Nước ngoài
1. Le Thi Dieu Trang, Ichihara N, Mita K, Sehadova H, and Takio M. 2005. Cloning of doubletime and arylalkylamine N-acetyltransferase 2 homologs from the silkworm, Bombyx mori and their expression analyses. Taiwan-Japan-Czech Republic Cooperation Symposium on Entomology (TJCCSE). National Taiwan University, Taipei, Taiwan. April 18-20, 2005.
2. Takeda Makio, Trang Le Thi Dieu, Sehadova Hana, and Iwai Sachio. May 21-25, 2006. The Silkworm, Bombyx mori, as a model system for circadian structure. Society for Research on Biological Rhythms.10th Biennial meeting. Sandestin, Florida.
3. Le Thi Dieu Trang, Hana Sehadova, Naoyuki Ichihara, Sachio Iwai, Kazuei Mita and Makio Takeda. 2006. Casein Kinases I of the Silkworm, Bombyx mori: Their Possible Roles in Circadian Timing and Developmental Determination. Journal of Biological Rhythms 21: 335-349.
4. Le Thi Dieu Trang, Hana Sehadova, and Makio Takeda. Sep. 16-19, 2007. Two discrete Bombyx mori N-acetyltransferases in transcriptional regulation. 67th Japan Society of Entomology Symposium.
5. Sachio Iwai, Le Thi Dieu Trang, Hana Sehadova, and Makio Takeda. 2007. Expression analyses of casein kinase and casein kinase in the silkmoth, Bombyx mori. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology 149: 38-46.
6. Qi-Miao Shao, Jadwiga Bembenek, Le Thi Dieu Trang, Susumu Hiragaki and Makio Takeda. 2008. Molecular structure, expression patterns, and localization of the circadian transcription modulator CYCLE in the cricket, Dianemobius nigrofasciatus. Journal of Insect Physiology, Vol. 54403-413.
7. Tufail M., M. Elmogy, M. M. Ali Fouda, A. M. Elgendy, J. Bembenek, Le Thi Dieu Trang, Q-M. Shao and M. Takeda. 2009. Molecular cloning, characterization, expression pattern, and cellular distribution of an ovarian lipophorin receptor in the cockroach, Leucophaea maderae. Journal of Insect Molecular Biology, 18: 281-294.
8. Le Thi Dieu Trang, Shao Qi-Miao, and Makio Takeda. 2009. Molecular Structure of Insect Circadian Clock. In: "Short Views on Insect Molecular Bioloy" (Editors: Chandrasekar R, Krishnan, M). Academic Publisher, South India.
9. Uno, T, Hata, K., Lê Thị Diệu Trang, Hiragaki, S., Nakada, T., Nakamura, M., Uno, Y., Yamagata, H., Kanmaru, K., Takeda, M., Matsubara M. 2009. Phosphorylation of small GTPase Rab proteins from Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae). European Journal of Entomology, 06, 499-506.
10. Le Thi Dieu Trang, Makio Takeda. March 27-30, 2009. Expressional and functional diversity of Bombyx mori Opsins. Journal of Applied Entomology and Zoology, 53th Symposium, Hokkaido, Japan.
11. Tomohide Uno, Keisuke Hata, Susumu Hiragaki, Yuri Isoyama, Le Thi Dieu Trang, Yuichi Uno, Kengo Kanamaru, Hiroshi Yamagata, Masahiko Nakamura and Michihiro Takagi. 2010. Small GTPases of the Rab family in the brain of Bombyx mori.  Histochemistry and Cell Biology, Volume 134, Number 6, 615-622.
12. Đào Bách Khoa, Lê Thị Diệu Trang, Makio Takeda. (2012). Expression analyses of caspase-1 and related activities in the midgut of Galleria mellonella during metamorphosis. Insect Molecular Biology. 21: 247–256.
 

 

 

Số lần xem trang: 12778
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2021

Nguyễn Thị Vân Anh (06-10-2021)

Phạm Thị Hồng Phi (05-10-2021)

Trương Quang Toản (03-10-2021)

Phan Thị Xuân Trang (21-09-2021)

Nguyễn Công Mạnh (20-09-2021)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền (13-11-2013)

Phan Hữu Tín (13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang (13-07-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám hai chín bốn

Xem trả lời của bạn !