Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

NGUYỄN THANH ĐIỀN

 

Năm sinh:

1984

Học vị:

Thạc sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

CN Sinh học/ Sinh hóa Môi trường

Chức vụ:

Nhân viên

Email:

ntdien@hcmuaf.edu.vn

Định hướng nghiên cứu
- Công nghệ xử lý chất thải nguy hại POPs: PCDD/Fs, PBDEs, PCBs và PCP.
- Quản lý chất thải nguy hại.
- Mô hình hóa môi trường.
Các công trình khoa học đã công bố
a. Trong nước
1. Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thanh Điền, 2013. Xử lý ô nhiễm pentachlorophenol trong đất bằng nano sắt: ảnh hưởng của pH, liều sử dụng và thời gian xử lý. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuyên đề môi trường nông nghiệp số 3 (2013) trang 145-148.
2.Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thanh Điền, 2013. Cơ chế xử lý đất ô nhiễm pentachlorophenol bằng nano sắt và lưỡng kim loại paladi-sắt. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số 5 (2013), trang 10-14.
3.Nguyen Thanh Dien, Phung Vo Cam Hong, 2010. Evaluation of elimination of chloramphenicol in shrimp (Penaeus Monodon) under experimental conditions using LC/MS/MS. Proceeding of National Biotechnology Conference in Southern VietNam, Ministry of Science and Technology, VietNam Technology Publication 24 (2010) 149-152.
b. Nước ngoài
1. Ngo Thi Thuan, Nguyen Thanh Dien, Moo Been Chang, 2013. PCDD/PCDF behaviour in low–temperature pyrolysis of PCP-contaminated sandy soil. Science of the Total Environment 443 (2013) 590-596.
2. Nguyen Thanh Dien, Wim De Windt, Alfons Buekens, Moo Been Chang, 2013. Application of bimetallic iron (BioCAT slurry) for pentachlorophenol removal from sandy soil. Journal of Hazardous Materials 252– 253 (2013) 83– 90.

Số lần xem trang: 12387
Điều chỉnh lần cuối: 03-01-2014

Nguyễn Thị Vân Anh (06-10-2021)

Phạm Thị Hồng Phi (05-10-2021)

Trương Quang Toản (03-10-2021)

Phan Thị Xuân Trang (21-09-2021)

Nguyễn Công Mạnh (20-09-2021)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Lê Thị Diệu Trang (15-08-2013)

Phan Hữu Tín (13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang (13-07-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy tám một hai

Xem trả lời của bạn !