Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

                                                          

                            PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Lớp đào tạo: ------------------------------------------------------------------------------

                         ---------------------------------------------------------------------------

I.    THÔNG TIN CÁ NHÂN / ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

Họ và tên cá nhân/đơn vị đăng ký: --------------------------------------------------------------

Địa chỉ: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Mã số thuế (nếu có): ------------------------------------------------------------------------------

Điện thoại/Fax: ---------------------------------  Email: ----------------------------------------

Người liên hệ: ----------------------------------Điện thoại di động: ---------------------------

STT

TÊN HỌC VIÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

ĐIỆN THOẠI

01

 

 

 

 

02

 

 

 

 

03

 

 

 

 

II. HÌNH THỨC THANH TOÁN PHÍ THAM DỰ

(Xin vui lòng đánh dấu (√) vào ô hình thức thanh toán lựa chọn)

 

          Thanh toán bằng tiền mặt tại lớp học

 

         Chuyển khoản vào tài khoản Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường

                        Số tài khoản: 3141.0000.920664

                        Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh 

                            Đông Sài Gòn.

III.  CÁC YÊU CẦU KHÁC (NẾU CÓ)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Phiếu đăng ký xin gửi về:

TS. Lê Thị Diệu Trang  - Nhà A2 - Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Khu phố 6 – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐẠI DIỆN CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ

(Ký tên/đóng dấu)

 

Số lần xem trang: 12158
Điều chỉnh lần cuối:

Nguyễn Thị Vân Anh (06-10-2021)

Phạm Thị Hồng Phi (05-10-2021)

Trương Quang Toản (03-10-2021)

Phan Thị Xuân Trang (21-09-2021)

Nguyễn Công Mạnh (20-09-2021)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền (13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang (15-08-2013)

Phan Hữu Tín (13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang (13-07-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn hai bốn chín

Xem trả lời của bạn !