Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
Đơn đăng ký sử dụng PTN/NL/KTN (SV/HV/NCS) định dạng file word: /data/ĐƠN XIN VÀO PHÒNG THÍ NGHIỆM.doc
Đơn đăng ký sử dụng PTN/NL/KTN (SV/HV/NCS) định dạng file PDF: data/ĐƠN XIN VÀO PHÒNG THÍ NGHIỆM.pdf
 
Lưu ý:  Quy trình đăng ký sử dụng PTN/NL/KTN xem thông báo tại nhà A2 Viện Nghiên cứu CNSH & MT (file in và dán tại bản tin)
 

 

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám năm không chín

Xem trả lời của bạn !