Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University


Số lần xem trang: 2295
Điều chỉnh lần cuối: 10-05-2021

Thông tin giáo dục

Buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 (22-11-2023)

[LỄ TRAO VĂN BẰNG TIẾN SĨ - THẠC SĨ ĐỢT 1 2023] (21-04-2023)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm một tám sáu

Xem trả lời của bạn !