Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

  1. Quyền Viện trưởng: 

 

Họ và tên:

LÊ THỊ DIỆU TRANG


Năm sinh:

1967

 

Học vị:

Tiến sĩ

 

Ngành/ Chuyên ngành:

Bảo vệ thực vật/ Sinh học phân tử

 

Điện thoại di động:

0836970267

Email:

ltdtrang@hcmuaf.edu.vn
ltdtrang@hotmail.com
 
 

2. Viện phó phụ trách: 

    

Họ và tên:

PHÙNG VÕ CẨM HỒNG

Năm sinh:

1973

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Công nghệ hóa/ Hóa thực phẩm

Điện thoại di động:

0913111606

Email:

hongpvc@hcmuaf.edu.vn

 

    

Họ và tên:

HUỲNH VĂN BIẾT

Năm sinh:

1977

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Sinh thái, sinh lý hóa phân tử/ Khoa học Sinh học và Môi trường

Điện thoại di động:

0932056277

Email:

hvbiet@hcmuaf.edu.vn

 

      

 

Số lần xem trang: 2307
Điều chỉnh lần cuối: 12-01-2024

Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 (12-01-2024)

Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường nhiệm kỳ 2012 - 2021 (21-03-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy hai tám ba

Xem trả lời của bạn !