Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Họ và tên:

TRƯƠNG QUANG TOẢN


Năm sinh:

1997

Học vị:

Kỹ sư

Ngành/ Chuyên ngành:

Công nghệ Sinh học

Điện thoại:

0368880967

Email:

toan.truongquang@hcmuaf.edu.vn

truongquangtoan.bio@gmail.com

 
Định hướng nghiên cứu:
 

- Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật Sinh học Phân tử trong chẩn đoán bệnh, định danh sinh vật, đánh giá đa dạng di truyền,...

- Nghiên cứu thành phần Hóa học, hoạt tính Sinh học của các hợp chất thiên nhiên và ứng dụng.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu nano. 

 
Các công trình khoa học đã công bố:
 

1. Trương Quang Toản và Huỳnh Văn Biết. 2019. Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc sử dụng dịch chiết lá điều (Anacardium occidentale) và đánh giá khả năng ức chế nấm Colletotrichum capsici gây bệnh thán thư trên ớt. Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, trang 164-168.

2. Vinh H. D. Nguyen, Anh V. T. Nguyen, Toan Q. Truong, Ly. P. T. Trinh, & Biet V. Huynh. 2019. Optimization of total phenolic extraction of Chromolaena odorata leaf for antifungal activity against plant pathogens. The Journal of Agriculture and Development, 18(6), ’38-48. 

3. Huỳnh Văn Biết, Nguyễn Thị Ngọc Phương, Nguyễn Thị Thanh Nga, Trương Quang Toản và Phùng Võ Cẩm Hồng. 2020. Phân tích thành phần hóa thực vật và xác định khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn của dịch chiết từ lá của cây khôi nhung (Ardisia silvestris Pitard). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, số 4, trang 28 – 35.

 

Số lần xem trang: 3694
Điều chỉnh lần cuối: 17-01-2022

Nguyễn Thị Vân Anh (06-10-2021)

Phạm Thị Hồng Phi (05-10-2021)

Phan Thị Xuân Trang (21-09-2021)

Nguyễn Công Mạnh (20-09-2021)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền (13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang (15-08-2013)

Phan Hữu Tín (13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang (13-07-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn năm bốn một

Xem trả lời của bạn !