Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

  

Họ và tên:

PHẠM THỊ HỒNG PHI


Năm sinh:

1994

Học vị:

Thạc sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Công nghệ Sinh học

Điện thoại:

0906719407

Email:

hongphi@hcmuaf.edu.vn

 
Định hướng nghiên cứu:
 

- Bệnh học phân tử trên động vật, thực vật và thủy sản.

- Đa dạng di truyền và chọn tạo giống bằng phân tử.

 
Các công trình khoa học đã công bố:
 

1. Huỳnh Thanh Trúc, Bùi Hoài Thư, Phạm Thị Hồng Phi và Huỳnh Đăng Sang. 2016. Tạo dòng plamid tái tổ hợp mang trình tự Monodon baculoviru. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, số 1, 24-28.

2. Bùi Cách Tuyến, Phạm Đức Toàn, Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Hồng Phi, Lê Cao Lượng và Huỳnh Văn Biết. 2019.  Bước đầu xác định nguyên nhân gây bệnh sọc đen thân trên cây hoa cúc (Chrysanthemum spp.) ở Lâm Đồng bằng kỹ thuật PCR. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, số 20, 29-34.

3. Bùi Cách Tuyến, Phạm Đức Toàn, Phạm Thị Hồng Phi, Nguyễn Thị Thu, Lê Cao Lượng và Huỳnh Văn Biết. 2020. Phát hiện virus gây hại trên cây Chanh dây (Passiflora edulis) ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, số 1, 24 - 31.

 

Số lần xem trang: 302
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2021

Nguyễn Thị Vân Anh (06-10-2021)

Trương Quang Toản (03-10-2021)

Phan Thị Xuân Trang (21-09-2021)

Nguyễn Công Mạnh (20-09-2021)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền (13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang (15-08-2013)

Phan Hữu Tín (13-07-2013)

Huỳnh Đăng Sang (13-07-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba ba không

Xem trả lời của bạn !