Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
 
MỘT SỰ KIỆN KHOA HỌC ĐƯỢC MONG ĐỢI VÀ SẲN SÀNG CHÀO ĐÓN VÀO NGÀY 21/04/2023 TỚI ĐÂY……
Hội thảo Ứng dụng Nấm nội cộng sinh AMF (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong kiểm soát tuyến trùng và nấm bệnh trên cây rau tại khu vực Tp.HCM” sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà khoa học của Viện NC CNSH & MT, Trung Tâm Khuyến Nông Tp.HCM.  
  • Địa điểm: Viện Nghiên cứu Công Nghệ Sinh Học và Môi Trường Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
  • Thời gian:  8h30, ngày 21/04/2023.
  • Hình thức : Trực tiếp và trực tuyến.
  • Thuộc đề tài Nghiên cứu sản xuất nấm nội cộng sinh AM nhằm kiểm soát tuyến trùng và một số nấm bệnh gây hại trên rau tại khu vực Tp.HCM do TS. Trương Phước Thiên Hoàng làm chủ nhiệm đề tài.
  • Cơ quan chủ trì: Viện NC Công Nghệ Sinh học và Môi trường.
  • Cơ quan chủ quản: Sở Khoa Học Công Nghệ Tp.HCM.  
Kính mời Quý Đơn vị, Quý Thầy cô và các anh chị quan tâm đăng ký tham dự hoạt động học thuật và khoa học này.
 
 

Số lần xem trang: 2260
Điều chỉnh lần cuối: 10-04-2023

Thông báo

a (02-04-2024)

123 (01-04-2024)

abc (01-04-2024)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC (02-06-2022)

Thông báo số 1, hội nghị khoa học sau đại học, ngành sinh học lần thứ 2 (23-03-2017)

Thông báo buổi học nội quy vào Phòng Thí Nghiệm vào lúc 8 giờ sáng, thứ 5, ngày 09/03/2017 (01-03-2017)

Call for Papers and Posters ASEAN‐EU Science, Technology & Innovation Days 2017 24‐25 April 2017, Brussels, Belgium (09-02-2017)

Thông báo buổi học nội quy vào Phòng Thí Nghiệm vào lúc 8 giờ sáng, thứ 3, ngày 13/12/2016 (01-12-2016)

Thông báo tham gia Hội chợ Triển lãm giống nông nghiệp năm 2016 tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp. HCM từ ngày 23 - 27/6/2016 (05-05-2016)

Lịch học nội quy PTN T03/2016 (08-03-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy không ba bảy

Xem trả lời của bạn !