Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

1. Chức năng - Nhiệm vụ

Tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến Công nghệ Sinh học Thực vật
Thực hiện các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan
Liên kết đào tạo, thực hiện đề tài, dự án với các trường đại học trong và ngoài nước
 
2. Tiềm lực nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ
STT
Họ và tên (chức vụ)  Học vị
Địa chỉ email liên lạc Ngành, chuyên ngành và Cv khoa học

1

 Phạm Đức Toàn

 Tiến sĩ

 phamductoan@hcmuaf.edu.vn

Nông học/CNSH giống cây trồng (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)

Võ Thị Thúy Huệ (giới thiệu phòng nghiên cứu theo đường link đính kèm)

Thạc sĩ thuyhue@hcmuaf.edu.vn  Nông học/ Vi sinh (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)
3

Trần Thị Thu Hà

Thạc sĩ
tranthithuha@hcmuaf.edu.vn  Nông học/chọn giống (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)
4

Phan Đặng Thái Phương (giới thiệu phòng nghiên cứu theo đường link đính kèm)

Tiến sĩ
thaiphuong@hcmuaf.edu.vn  Di truyền chọn giống thực vật (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)
5

Lâm Ngọc Hạnh

Nghiên cứu sinh hanhln@hcmuaf.edu.vn Công nghệ sinh học/Bệnh học thực vật
6

Nguyễn Thị Phương Dung

Nghiên cứu sinh   Công nghệ sinh học

7

Huỳnh Đăng Sang

 Đang nghiên cứu sinh

 

 Công nghệ sinh học


 

Số lần xem trang: 12270
Điều chỉnh lần cuối: 24-12-2018

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám sáu không một

Xem trả lời của bạn !