Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
* Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường thông báo Quyết định số: 1977/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 27 tháng 08 năm 2013 về việc bổ nhiệm TS. Lê Thị Diệu Trang, Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học Động vật thuộc Viện NC CNSH & MT giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện NC CNSH & MT - Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2012 - 2017.
Quyết định v/v Bổ nhiệm viên chức: Quyet dinh bo nhiem.pdf
 

 

Số lần xem trang: 2162
Điều chỉnh lần cuối: 05-09-2013

Thông báo

a (02-04-2024)

123 (01-04-2024)

abc (01-04-2024)

Hội thảo “Ứng dụng Nấm nội cộng sinh AMF (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong kiểm soát tuyến trùng và nấm bệnh trên cây rau tại khu vực Tp.HCM” (10-04-2023)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC (02-06-2022)

Thông báo số 1, hội nghị khoa học sau đại học, ngành sinh học lần thứ 2 (23-03-2017)

Thông báo buổi học nội quy vào Phòng Thí Nghiệm vào lúc 8 giờ sáng, thứ 5, ngày 09/03/2017 (01-03-2017)

Call for Papers and Posters ASEAN‐EU Science, Technology & Innovation Days 2017 24‐25 April 2017, Brussels, Belgium (09-02-2017)

Thông báo buổi học nội quy vào Phòng Thí Nghiệm vào lúc 8 giờ sáng, thứ 3, ngày 13/12/2016 (01-12-2016)

Thông báo tham gia Hội chợ Triển lãm giống nông nghiệp năm 2016 tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp. HCM từ ngày 23 - 27/6/2016 (05-05-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba tám bốn tám

Xem trả lời của bạn !