Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
Kính gửi Thầy/Cô!
Kính mời quí Thầy/Cô đến  tham  dự  buổi  seminar “Giới thiệu phòng thí nghiệm Công nghệ phôi động vật và định hướng hợp tác nghiên cứu - đào tạo trong Công Nghệ Sinh Học Động vật” Từ 8h30 – 12 giờ ngày 29/11/2013 (thứ 6) tại phòng 315, nhà A1. Sẽ có chuyên gia giới thiệu về hệ thống vi thao tác và các ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ phôi động vật ăn trưa.
Rất mong quí Thầy, Cô sắp xếp thời gian tham dự và có những trao đổi hợp tác nghiên cứu.
Quí Thầy Cô nào sắp xếp tham gia được xin confirm về Bộ môn CNSH động vật để sắp chỗ ngồi!
Xin cảm ơn sự quan tâm của quí Thầy Cô!

Số lần xem trang: 2172
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

a (02-04-2024)

123 (01-04-2024)

abc (01-04-2024)

Hội thảo “Ứng dụng Nấm nội cộng sinh AMF (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong kiểm soát tuyến trùng và nấm bệnh trên cây rau tại khu vực Tp.HCM” (10-04-2023)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC (02-06-2022)

Thông báo số 1, hội nghị khoa học sau đại học, ngành sinh học lần thứ 2 (23-03-2017)

Thông báo buổi học nội quy vào Phòng Thí Nghiệm vào lúc 8 giờ sáng, thứ 5, ngày 09/03/2017 (01-03-2017)

Call for Papers and Posters ASEAN‐EU Science, Technology & Innovation Days 2017 24‐25 April 2017, Brussels, Belgium (09-02-2017)

Thông báo buổi học nội quy vào Phòng Thí Nghiệm vào lúc 8 giờ sáng, thứ 3, ngày 13/12/2016 (01-12-2016)

Thông báo tham gia Hội chợ Triển lãm giống nông nghiệp năm 2016 tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp. HCM từ ngày 23 - 27/6/2016 (05-05-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai ba năm năm

Xem trả lời của bạn !