Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

1. Chức năng - Nhiệm vụ

- Tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến Công nghệ Sinh học Môi trường
- Thực hiện các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan
- Liên kết đào tạo, thực hiện đề tài, dự án với các trường đại học trong và ngoài nước

2. Tiềm lực nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ

STT
Họ và tên
Học vị
Địa chỉ email liên lạc
Ngành, chuyên ngành, Cv khoa học
1
Tiến sĩ
nnha@hcmuaf.edu.vn
Khoa học Môi trường
2
Thạc sĩ
hoangtp@hcmuaf.edu.vn
Vi sinh (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)
3
Thạc sĩ
vankhanh@hcmuaf.edu.vn
Nông học
4
 Kỹ sư
minhquang@hcmuaf.edu.vn
Nông học/Phân bón (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)
5
 Kỹ sư
quynhdiep@hcmuaf.edu.vn
Công nghệ Sinh học/Vi sinh môi trường (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)
6 Phan Hữu Tín (giới thiệu phòng nghiên cứu theo đường link đính kèm) Đang học Thạc sĩ  phtin@hcmuaf.edu.vn Công nghệ sinh học/Nấm ăn và dược liệu (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)

 

 

Số lần xem trang: 12232
Điều chỉnh lần cuối: 01-11-2019

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy năm sáu

Xem trả lời của bạn !