Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc (37 năm giải phóng Miền Nam 30/4, quốc tế Lao động 1/5 và 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM phối hợp với Hội thể thao tổ chức “Hội thao Công đoàn năm 2012”. Đây cũng là dịp để giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết giữa các Phòng ban, Khoa, Bộ môn, Viện trong toàn trường.

 

Một vài hình ảnh tham gia hội thao của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

 

Đội bóng Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

 

Một pha tấn công khung thành đội bạn

 

Đội điền kinh Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

 

... chạy nước rút về đích...

 

Thầy Hương giành giải nhất U40

Số lần xem trang: 533
Điều chỉnh lần cuối: 06-04-2012

Hoạt động đoàn thể

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới (8/5) của Tháng Hành động vì Môi trường 2023 (05-06-2023)

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2022 (09-03-2022)

Lễ kết nạp Đảng viên mới (30/05/2013) (14-06-2013)

Hoạt động công đoàn T12/2012 (10-12-2012)

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2012 (17-03-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm năm không bốn

Xem trả lời của bạn !