Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Nhằm chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đã tổ chức hội thi làm hoa giấy chủ đề “Lời yêu thương” và nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt liệt từ các đơn vị trong toàn trường. Hòa chung niềm vui đó, sáng 8/3/2022, Công đoàn Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường đã tổ chức làm hoa giấy tham gia hội thi. Các bông hoa xinh xắn từ những đôi bàn tay khéo léo như thay “Lời yêu thương” gửi đến cho tất cả mọi người.
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 204
Điều chỉnh lần cuối: 09-03-2022

Hoạt động đoàn thể

Lễ kết nạp Đảng viên mới (30/05/2013) (14-06-2013)

Hoạt động công đoàn T12/2012 (10-12-2012)

Hội thao công đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2012 (04-04-2012)

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2012 (17-03-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai sáu tám tám

Xem trả lời của bạn !