Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
 
 

Ngày Môi trường Thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 5/6/1972 tại Stockholm (Thụy Điển) đến nay đã tròn 51 năm. Hàng năm vào ngày này, nhiều hoạt động thiết thực được diễn ra trên toàn thế giới nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính, khôi phục hệ sinh thái và kết nối con người với thiên nhiên.

Hoà mình trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (05/6) chủ đề: “ Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, Ngày Đại dương Thế giới (08/6) chủ đề: “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” và Tháng hành động về Môi trường do Công đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức, Công đoàn Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường đã tích cực tham gia hoạt động trồng cây xanh trong khuôn viên nhà Trường.
Trong khí thế sôi nổi của ngày Môi trường thế giới, Công đoàn Viện đã tổ chức trồng hoa – cây cảnh trong khuôn viên Viện nhằm giữ gìn và tôn tạo không gian xanh, sạch, đẹp trong Trường đại học, cơ quan làm việc cũng như lan tỏa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, hướng tới lối sống xanh hơn - sạch hơn.
Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của hành tinh chúng ta!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 252
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2023

Hoạt động đoàn thể

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2022 (09-03-2022)

Lễ kết nạp Đảng viên mới (30/05/2013) (14-06-2013)

Hoạt động công đoàn T12/2012 (10-12-2012)

Hội thao công đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2012 (04-04-2012)

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2012 (17-03-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không sáu không bốn

Xem trả lời của bạn !