Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 BẢNG GIÁ PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN THỰC VẬT

TT

Chỉ thị

Số lượng mẫu

Đơn giá/mẫu  (triệu đồng)

Số chỉ thị; số trình tự

I

Chỉ thị sinh học phân tử

1

RAPD

10-30

1.0

10 – 12

2

RAPD

30-100

0.8

10 – 12

3

RAPD

Trên 100

0.7

10 – 12

4

ISSR

10-30

1.0

10

5

ISSR

30-100

0.8

10

6

ISSR

Trên 100

0.7

10

7

SSR

10-30

1.2

10

8

SSR

30-100

1.0

10

9

SSR

Trên 100

0.9

10

10

SNP

10-30

1.5

1

11

SNP

30-100

1.2

1

12

SNP

Trên 100

1.0

1

13

DNA Barcode

10-30

1.5

1

14

DNA Barcode

30-100

1.2

1

15

DNA Barcode

Trên 100

1.0

1

II

Chỉ thị hình thái, đặc tính nông học

1

Tập huấn

Lớp 5 học viên

20

3 ngày

 

Ghi chú: Trường hợp khách hàng muốn tăng hay giảm số chỉ thị thì mức giá sẽ được điều chỉnh theo sự thống nhất giữa 02 bên, nhưng mức giá không giảm hơn 30%.

Số lần xem trang: 2291
Điều chỉnh lần cuối: 14-12-2016

Dịch vụ phân tích

Liên hệ bộ phận tiếp nhận mẫu dịch vụ phân tích, Số điện thoại: 0398429923 gặp Cô Oanh, Email: oanhngocht@gmail.com (21-07-2020)

Phòng phân tích chất lượng phân bón (14-12-2016)

Nghiên cứu phát hiện bệnh do vi-rút trên tôm bằng kỹ thuật sinh học phân tử (22-05-2012)

Phân tích GMO (10-04-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm chín tám không

Xem trả lời của bạn !