Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Phóng sự cây mè và khả năng chịu hạn, TS. Phạm Đức Toàn, xem theo đường link: https://www.youtube.com/watch?v=IyYjGYLYcyk

 Phóng sự cây mè và khả năng chịu hạn, TS. Phạm Đức Toàn, xem theo đường link: https://www.youtube.com/watch?v=IyYjGYLYcyk

Số lần xem trang: 226
Điều chỉnh lần cuối:

Nghiên cứu khoa học

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 24 - năm 2022 (27-11-2022)

(01-11-2019)

Chuyển giao Công nghệ Nuôi trồng Nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris (26-11-2015)

Nấm Linh Chi Việt (26-06-2014)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn sáu bảy một

Xem trả lời của bạn !