Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
 
MỘT SỰ KIỆN KHOA HỌC ĐƯỢC MONG ĐỢI VÀ SẲN SÀNG CHÀO ĐÓN VÀO NGÀY 21/04/2023 TỚI ĐÂY……
Hội thảo Ứng dụng Nấm nội cộng sinh AMF (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong kiểm soát tuyến trùng và nấm bệnh trên cây rau tại khu vực Tp.HCM” sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà khoa học của Viện NC CNSH & MT, Trung Tâm Khuyến Nông Tp.HCM.  
  • Địa điểm: Viện Nghiên cứu Công Nghệ Sinh Học và Môi Trường Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
  • Thời gian:  8h30, ngày 21/04/2023.
  • Hình thức : Trực tiếp và trực tuyến.
  • Thuộc đề tài Nghiên cứu sản xuất nấm nội cộng sinh AM nhằm kiểm soát tuyến trùng và một số nấm bệnh gây hại trên rau tại khu vực Tp.HCM do TS. Trương Phước Thiên Hoàng làm chủ nhiệm đề tài.
  • Cơ quan chủ trì: Viện NC Công Nghệ Sinh học và Môi trường.
  • Cơ quan chủ quản: Sở Khoa Học Công Nghệ Tp.HCM.  
Kính mời Quý Đơn vị, Quý Thầy cô và các anh chị quan tâm đăng ký tham dự hoạt động học thuật và khoa học này.
 
 
Thông báo tổ chức lớp học nội quy Phòng thí nghiệm và phòng cháy chữa cháy:
 
Thời gian tổ chức: 13h30 phút ngày 08.06.2022 (thứ 4)
Địa điểm: phòng Họp- nhà A2- Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học và Môi Trường
* Lưu ý:
- Đơn đăng ký sử dụng PTN (cập nhật mẫu mới): https://ribe.hcmuaf.edu.vn/ribe-3082-2/vn/don-dang-ky-vao-phong-thi-nghiemimg-src--imagesnewgif-border--0.html
- Theo thông báo của ban lãnh đạo Viện, kể từ ngày 01.04.2022, văn phòng Viện chỉ nhận đơn  đăng ký sử dụng PTN, tổ chức dạy nội quy PTN và PCCC, cấp thẻ vào PTN  cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sử dụng PTN của Viện. (Các TH sử dụng PTN của Khoa KHSH, vp Viện không giải quyết).
- Lớp tập huấn PCCC sẽ được học ngay sau khi lớp học nội quy PTN kết thúc.
- Lớp học nội quy PTN: cô TS. Nguyễn Ngọc Hà phụ trách
- Lớp tập huấn PCCC: thầy ThS. Phan Hữu Tín phụ trách
 

 

Mời tham gia Hội chợ triển lãm xúc tiến đầu tư giống Nông nghiệp, theo công văn thông báo số 94 ISNN-TTTV, ngày 22 tháng 3 năm 2016, kính mời tham gia hội chợ về triển lãm giống cây trồng diễn ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp. Hồ Chí Minh (số 2374 Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. HCM) từ ngày 23-27/06/2016. 

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai không ba một

Xem trả lời của bạn !