Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

KỸ THUẬT ELISA VÀ XÉT NGHIỆM NHANH NHẰM PHÁT HIỆN
TÁC NHÂN GÂY BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

Nhằm tạo cơ hội giao lưu, trao đổi thông tin giữa các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, học viên, nhà sản xuất, kinh doanh quan tâm đến lĩnh vực Bảo vệ thực vật, đặc biệt tiếp cận với các kỹ thuật chẩn đoán nhanh tác nhân gây bệnh cho cây trồng, góp phần làm giảm thiệt hại do bệnh hại gây ra, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Hãng Agdia (Mỹ) và Công ty TNHH Thiết bị khoa học Kỹ thuật Trung Hải đã tổ chức khóa tập huấn Kỹ thuật ELISA và xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện tác nhân gây bệnh hại cây trồng”. Khóa tập huấn đã diễn ra trong ngày 12/12/2014, tại Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 54 học viên đang công tác tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Trường Đại học Cần Thơ, Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam, Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, Trung tâm Giống Nông Lâm Nghiệp Bình Phước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang, Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu 2, Trung tâm  Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương,  Chi cục Bảo vệ Thực vật TP.HCM, Chi cục Bảo vệ Thực vật Bình Thuận, Chi cục Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng, Chi cục Bảo vệ Thực vật Tây Ninh, Công ty TNHH Agrivina.

Số lần xem trang: 2232
Điều chỉnh lần cuối:

Hội thảo - Hội nghị khoa học

Hội thảo khoa học Ứng dụng nấm nội cộng sinh AMF (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong kiểm soát tuyến trùng và nấm bệnh trên cây rau tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh (24-04-2023)

Rencontres de Quy Nhon lần thứ nhất: Hội thảo quốc tế về chẩn đoán phân tử trong Vi sinh và Bệnh học (21-12-2022)

Hội thảo khoa học: Sinh học hệ gen trong nông nghiệp và bảo tồn (Genome Biology for Agriculture and Conservations) (19-08-2022)

Hội thảo nghiên cứu khoa học Quốc Tế đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Mội trường giai đoạn 2015-2019 (25-10-2019)

Khóa huấn luyện quốc tế: “Phát hiện nhanh vi sinh trong thực phẩm” (08-01-2018)

KHÓA HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ: “CHUẨN ĐOÁN BỆNH PHÂN TỬ TRÊN THỰC VÂT" (07-04-2017)

Khoá học TMT :” Khoa học động vật trong phòng thí nghiệm” (12-12-2016)

Lớp "Tập huấn về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao" cho tỉnh Tiền Giang (tháng 04/2015) (21-05-2015)

Khai trương phòng thí nghiệm hiện đại về Công nghệ Phôi Động vật tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (06/12/2013) (02-01-2014)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một sáu bảy sáu

Xem trả lời của bạn !