Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
Ngày 15-16 tháng 12 năm 2022, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đã đồng tham gia tổ chức “Rencontres de Quy Nhon lần thứ nhất: Hội thảo quốc tế về chẩn đoán phân tử trong Vi sinh và Bệnh học” với Tổ chức gặp gỡ Việt Nam (GS. Trần Thanh Vân) tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (International Centre for Interdisciplinary Science and Education -ICISE), 07 Đại lộ Khoa học, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định. Với sự đóng góp về mặt học thuật, Khoa Khoa học Sinh học và Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường là 2 đơn vị của trường tham gia chính trong vai trò Ban khoa học và Ban tổ chức. Đây cũng là cơ hội góp phần nâng cao vị thế khoa học lĩnh vực chuyên ngành nói riêng, uy tín của NLU nói chung với giới khoa học và xã hội. 

Số lần xem trang: 2179
Điều chỉnh lần cuối: 21-12-2022

Hội thảo - Hội nghị khoa học

Hội thảo khoa học Ứng dụng nấm nội cộng sinh AMF (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong kiểm soát tuyến trùng và nấm bệnh trên cây rau tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh (24-04-2023)

Hội thảo khoa học: Sinh học hệ gen trong nông nghiệp và bảo tồn (Genome Biology for Agriculture and Conservations) (19-08-2022)

Hội thảo nghiên cứu khoa học Quốc Tế đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Mội trường giai đoạn 2015-2019 (25-10-2019)

Khóa huấn luyện quốc tế: “Phát hiện nhanh vi sinh trong thực phẩm” (08-01-2018)

KHÓA HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ: “CHUẨN ĐOÁN BỆNH PHÂN TỬ TRÊN THỰC VÂT" (07-04-2017)

Khoá học TMT :” Khoa học động vật trong phòng thí nghiệm” (12-12-2016)

Lớp "Tập huấn về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao" cho tỉnh Tiền Giang (tháng 04/2015) (21-05-2015)

Kỹ thuật ELISA và xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện tác nhân gây hại cây trồng (12/12/2014) (19-12-2014)

Khai trương phòng thí nghiệm hiện đại về Công nghệ Phôi Động vật tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (06/12/2013) (02-01-2014)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai hai ba ba

Xem trả lời của bạn !