Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 
TẬP HUẤN “NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO”
CHO TỈNH TIỀN GIANG
 
 Trong khuôn khổ chương trình hợp tác toàn diện được ký kết giữa Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường và Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang đã phối hợp tổ chức tập huấn “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang.
  Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 21-23/4/2015 với sự tham gia của 47/53 cán bộ các Sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc tham gia tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang. Chương trình tập huấn bao gồm hai phần: Lý thuyết và Thực hành, tham quan thực tế. Việc cung cấp kiến thức về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông qua các chuyên đề lý thuyết cũng như việc tham quan thực tế tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Viện Sinh học Nhiệt đới, Công ty Nấm Trang Sinh và thực hành trong phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường đã giúp học viên học hỏi và tiếp cận với các kỹ thuật cao được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong nông nghiệp.
Lớp tập huấn đã nhận được sự đánh giá cao của học viên về nội dung và công tác tổ chức. Trên cơ sở này, sự hợp tác giữa Viện, Trường với các Sở ngành của tỉnh Tiền Giang sẽ ngày càng chặt chẽ và phát huy hiệu quả tốt, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh và của nhà Trường.
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 2142
Điều chỉnh lần cuối:

Hội thảo - Hội nghị khoa học

Hội thảo khoa học Ứng dụng nấm nội cộng sinh AMF (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong kiểm soát tuyến trùng và nấm bệnh trên cây rau tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh (24-04-2023)

Rencontres de Quy Nhon lần thứ nhất: Hội thảo quốc tế về chẩn đoán phân tử trong Vi sinh và Bệnh học (21-12-2022)

Hội thảo khoa học: Sinh học hệ gen trong nông nghiệp và bảo tồn (Genome Biology for Agriculture and Conservations) (19-08-2022)

Hội thảo nghiên cứu khoa học Quốc Tế đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Mội trường giai đoạn 2015-2019 (25-10-2019)

Khóa huấn luyện quốc tế: “Phát hiện nhanh vi sinh trong thực phẩm” (08-01-2018)

KHÓA HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ: “CHUẨN ĐOÁN BỆNH PHÂN TỬ TRÊN THỰC VÂT" (07-04-2017)

Khoá học TMT :” Khoa học động vật trong phòng thí nghiệm” (12-12-2016)

Kỹ thuật ELISA và xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện tác nhân gây hại cây trồng (12/12/2014) (19-12-2014)

Khai trương phòng thí nghiệm hiện đại về Công nghệ Phôi Động vật tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (06/12/2013) (02-01-2014)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm bốn ba không

Xem trả lời của bạn !