Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
1. Chương trình: Hỗ trợ nhà khoa học trẻ cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhiệm chương trình: TS. Phạm Đức Toàn, Điều phối của YPARD tại Việt Nam
 
2. Chương trình: Nghiên cứu phương pháp lọc sinh học nhằm mục tiêu cung cấp nguồn nước uống an toàn tại các khu vực ô nhiễm arsenic ở Đông Nam Á
Chủ nhiệm chương trình: PGS. TS. Lê Đình Đôn, ThS. Phùng Võ Cẩm Hồng, ThS. Nguyễn Cửu Tuệ, ThS. Huỳnh Vĩnh Khang
 
3. Chương trình: Hợp tác nghiên cứu về kiểm soát sinh học côn trùng gây hại bằng nấm bệnh giữa trường Đại học Nông Lâm TP. HCM và Trung tâm quốc gia về Công nghệ Di truyền và Công nghệ Sinh Học (BIOTEC), Thái Lan
Chủ nhiệm chương trình: TS. Lê Thị Diệu Trang, TS. Phạm Đức Toàn
 
4. Chương trình: Hợp tác giảng dạy, đào tạo nghiên cứu về ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử  trong xét nghiệm sinh vật biến đổi gen giữa Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và Hội Quốc tế Phát triển Giảng dạy cho Việt Nam (Pháp- Association Internationale  pour le Devéloppement de l’Enseignement au Vietnam- AIDEV)
Chủ nhiệm chương trình: TS. Huỳnh Văn Biết
 
5. Chương trình: Hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học với Trung tâm nghiên cứu Môi trường biển, trường Đại Học Ehime, Nhật Bản  
Chủ nhiệm chương trình: TS. Nguyễn Ngọc Hà.
 
6. Chương trình: Hợp tác Nghiên cứu xây dựng hệ thống efishponic : nuôi cá, trồng cây thuỷ canh khép kín theo hướng bền vững. Giữa Tổ chức Epicentre Telework và Tỉnh Yveline, Cộng hoà Pháp.
Chủ nhiệm chương trình: TS. Huỳnh Văn Biết

Số lần xem trang: 2230
Điều chỉnh lần cuối: 11-09-2014

Hợp tác quốc tế

Giao lưu với đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Rangsit, Thái Lan (06/04/2015) (10-04-2015)

Trao đổi sinh viên (17-03-2015)

Hợp tác nghiên cứu cho thế hệ trẻ năng động (17-03-2015)

Đầu xuân, đón khách nước ngoài đến làm việc tại Viện (12-03-2015)

Trường ĐH Tohoku (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (17-10-2013)

Trường ĐH Kỹ Thuật Suranaree (Thái Lan) đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (02-10-2013)

Kết quả buổi làm việc giữa Viện NC Công nghệ Sinh học và Môi trường và ĐH Ehime (Nhật Bản) (20-08-2013)

Hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật giữa sinh viên của hai trường Đại học ISARA – Lyon, Pháp và Viện NC Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (09-09-2014)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín bốn sáu hai

Xem trả lời của bạn !