Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

KÝ KẾT BẢN THỎA THUẬN TRAO ĐỔI HỌC THUẬT GIỮA VIỆN NC CÔNG NGHỆ SINH HỌC
VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ TRƯỜNG ĐH EHIME (NHẬT BẢN)
 
        Sau hơn 5 năm quan hệ hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (RIBE), trường Đại học Nông Lâm và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Biển (CMES), trường Đại học Ehime, Nhật Bản đã chính thức ký kết bản thỏa thuận trao đổi học thuật vào tháng 4/2008 và đã được ký gia hạn lần 1 vào tháng 4/2013. Nội dung bản thỏa thuận đươc ký kết bao gồm; Trao đổi chuyên gia, cán bộ và Sinh viên giữa hai đơn vị, trao đổi về các xuất bản và thông tin giáo dục, khoa học và học thuật, và lên kế hoạch và thực hiện hợp tác nghiên cứu, tổ chức và tham gia hội nghị hội thảo. Nhiều hợp tác trao đổi nghiên cứu đã được tiến hành trong khuôn khổ của bản thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là đã đào tạo xong 02 Tiên sĩ, 01 sau Tiến sĩ và 01 đang thực hiện chương trình học Tiến sĩ tại trường Đại học Ehime.
      Với phương châm mở rộng hợp tác nghiên cứu quốc tế, Viện đã chính thức ký thêm bản thỏa thuận trao đổi chuyên gia, cán bộ nghiên cứu và sinh viên với Khoa Khoa học và Kỹ thuật, trường Đại Học Ehime, tháng 7/2013. Cả hai bên thống nhất kết hợp nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thực vật vào xử lý đất, nước bị ô nhiễm bởi kim loại. Sự mở rộng hợp tác này hy vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên cũng như các cán bộ Viện trao đổi nâng cao chuyên môn của mình.
       Một số hình ảnh trong buổi tham quan và làm việc của GS. Masayuki Sakakibara và cộng sự, khoa Khoa học và Kỹ Thuật, trường Đại học Ehime, tại Viện Nghiên cứu Công  nghệ Sinh học và Môi trường.
Hình 1: PGS. TS. Lê Đình Đôn và GS. Masayuki Sakakibara cùng các cộng sự trao đổi, thảo luận
về nội dung bản thỏa thuận
Hình 2: TS. Nguyễn Bảo Quốc và TS. Nguyễn Ngọc Hà trao đổi hướng dẫn nghiên cứu với GS. Masayuki Sakakibara và bà Takeshi Kodama

 

Số lần xem trang: 2224
Điều chỉnh lần cuối: 20-08-2013

Hợp tác quốc tế

Giao lưu với đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Rangsit, Thái Lan (06/04/2015) (10-04-2015)

Trao đổi sinh viên (17-03-2015)

Hợp tác nghiên cứu cho thế hệ trẻ năng động (17-03-2015)

Đầu xuân, đón khách nước ngoài đến làm việc tại Viện (12-03-2015)

Trường ĐH Tohoku (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (17-10-2013)

Trường ĐH Kỹ Thuật Suranaree (Thái Lan) đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (02-10-2013)

Các chương trình hợp tác quốc tế (22-07-2013)

Hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật giữa sinh viên của hai trường Đại học ISARA – Lyon, Pháp và Viện NC Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (09-09-2014)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy năm năm tám

Xem trả lời của bạn !